Amaranthus hybridus subsp hypochondriacus

Nom Científic Amaranthus hybridus subsp hypochondriacus
Nom Català
Nom Castellà
Família Amarantàcies
Floració Juliol / Octubre
Habitat Horts, cultius.   Contr. medit. marít. i est. montà submed.
Alçada 30  a  80  cm   ( 2 m )
Descripció Teròfit.

Sense comentaris.

Deixa un comentari