Caloplaca citrina

Nom Científic Caloplaca citrina
Nom Català
Nom Castellà
Família
Floració
Habitat Colonitza la roca calcària i substrats nitròfils rics en amoni, freqüentats per bestiar, gossos; pròxims a femers, també teules, terrats i ciment d’amiant.  Ca.  Contr. medit.
Alçada
Descripció Liquen crustaci amb el tal•lus molt extens, groc amb abundants arèoles disgregades, sorediades que es desfan en una capa pulverulenta molt extensa. Rarament amb apotecis, de marge talí sorediat i disc ataronjat.

 

Sense comentaris.

Deixa un comentari