Faneròfit-a

 

Es diu de la planta que en el seu cicle vital, passa l´època desfavorable amb llurs gemmes perdurants situades per damunt dels 40 cm. Tenen un pronunciat caràcter arbustiu  i les poden dividir en els següents grups.

a) Nanofaneròfits.   Es diu del faneròfit que passa el seu cicle vital, durant l´època desfavorable amb llurs gemmes situades als 2 m. Solen ser grans arbusts. tenim l´exemple en Spartium junceum.

b) Macrofaneròfits. Es diu del faneròfit que en l´època desfavorable, té les seves gemmes persistents per damunt dels 2 m d´alçària. Aquest ja solen ser els arbres, pròpiament dits i altres grans arbusts com corylus avellana, Ilex aquifolium etc.

c) Enfiladisses, que tenen un gran port i passen dels 50 cm; es desenvolupen arrapades als troncs dels arbres o penjant d´ells; algunes solen ser plantes al·lòctones.

Sense comentaris.

Deixa un comentari