Phragmites australis subsp australis

Phragmites australis Phragmites australis Phragmites australis

Nom Científic Phragmites australis subsp australis
Nom Català Canyís
Nom Castellà Carrizo
Família Graminíes
Floració Juny / Decembre
Habitat Llocs humits, prats a vora d´aigua Contrades medit. est. montà
Alçada 1 a 3 m
Descripció

Sense comentaris.

Deixa un comentari