Romulea columnae subsp columnae

Romulea columnae subsp columnae Romulea columnae subsp columnae Romulea columnae subsp columnae

Nom Científic Romulea columnae subsp columnae
Nom Català
Nom Castellà
Família Iridàcies
Floració Gener / Febrer
Habitat Prats terofítics, erms. Ca. Contr. medit. marít.
Alçada 3 a 15 cm
Descripció

Sense comentaris.

Deixa un comentari