Agalles

Són malformacions tumorals en els teixits de les plantes, ocasionades tant per diversos insectes, artròpodes, com per fongs o inclús bacteris. La morfologia de les agalles és força constant per cada associació hostatger/paràsit i això en moltes ocasions permet determinar el paràsit responsable.

Sense comentaris.

Deixa un comentari