Bulb

El bulb és un òrgan subterrani d´emmagatzemament de nutrients de la planta; on resten les gemmes dels geòfits durant l´època desfavorable; esta format per la túnica de protecció que l´embolcalla;unes altres túniques concèntriques on s´emmagatzemen els nutrients;  els disc basals on se desenvolupen les arrels i les gemmes; unes d´on creixerà la planta i les laterals, d´on creixeran nous bulbs adossats.

Sense comentaris.

Deixa un comentari