Caduc-a

Es diu de la peça o òrgan que té una certa durada, més o menys curta a altres anàlegs o no. Tenim els exemples de la rosella, que en el moment de l´antesis, cau l´efímer calze;  Stellaria alsine, perd els pètals poc temps desprès de l´antesis. En el cas de les càpsules d´esporòfits, li cauen les caliptres, per deixar lliure la boca de la càpsula i poder llençar les espores.

Sense comentaris.

Deixa un comentari