Calcigat

Ve referit als llocs o indrets, trepitjats a sovint per els de bestiar o persones.

Sense comentaris.

Deixa un comentari