Calze

Es diu de la peça externa de la flor; la que embolcalla la poncella, persisteix durant la floració i fins la fructificació. ( a vegades són caducs ); está format per unes peces anomenades sèpals, generalment de color verd  i poc vistoses. Poden estar soldades entre elles i el calze l´anomenarem  calze gamosèpal o estar lliures i l´anomenarem calze diasèpal. La part inferior del calze gamosèpal , es diu tub, que pot ser de diferents formes i la part superior pot acabar en unes petites peces, més o menys agudes o no, anomenades dents del calze. En alguns casos, el calze desprès de la fructificació segueix llur creixement i acaba embolcallant al propi fruit, serà un calze acrescent.

En la foto superior podem veure exemples de calze gamosèpals i en la inferior, diasèpals.

Sense comentaris.

Deixa un comentari