Cinoròdon

És un tipus de poliaqueni diferenciat, provinent d´un ovari ínfer, en el qual els carpels són lliures amb una sola llavor i romanen embolcallats per llur receptacle, que segueix acrescent; és un fruit típic dels rosers.

Sense comentaris.

Deixa un comentari