Exsert-a

Es diu de la peça o òrgan que sobresurt; en aquest cas ens referirem als estams o a l´estil que sobresurten de la corol·la; podem veure la foto de la campanula, i el que està exsert és l´estil, els estams són més curts. A la contra, podem veure la foto de Datura inoxia, que té els estams dins de la corol·la, en aquest cas, gamopètala; llavors els anomenarem ” inclosos

Sense comentaris.

Deixa un comentari